ETA היא הפתרון המקיף ביותר בתחום הנדסת חשמל לתכנון, הדמיה, אופרציה ואוטומציה של מערכות ייצור, הילוכים, הפצה ומערכות אנרגיה לתעשייה.
ETAP מפותחת תחת פיקוח איכות ואמינות מבוססים היטב והיא מובילה ומשפיעה בהיכף השימוש שלה בעולם. ETAP פועלת בשבע שפות ופלט המתורגם לשמונה שפות.
כפתרון ארגוני משולב לחלוטין, ETAP מתנהג גם כמערכת פיקוח, שליטה, אוטומציה, הדמיה ואופטימיזציה של מערכות אנרגיה וניהול צריכת חשמל בזמן אמת.
ETAP מובילה גלובלית את בשוק ובטכנולוגיה של מידול מערכות חשמל ואנרגיה, תכנון ניתוח אופטימיזציה בקרה ותוכנות אוטומציה. החברה מצליחה במשך כ- 30 שנה לספק את הפתרון המקיף ביותר והנפוץ ביותר לתיכנון, הפצה, לתעשייה, לתחבורה למתקני מתח נמוך.
החברה הוקמה ב 1986 והמישרדים הראשים שלה נימצאים ב ארוין קליפוניה USA ומישרדיה נפוצי ברחבי העולם. למידע נוסף בקר באתר etap.com.