data-centers-012

מרכזי נתונים

אופטיוניטי מתמחה בהפחתה של צריכת האנרגיה של מרכזי נתונים Data Center’s Power Usage Effectiveness (PUE) ע"י הספקת מערכת שלמות ופיתרונות מלאים לקירור מרכזיה נתונים בוגרים או בהקמה ובכך מפחיתה משמעותית את עלויות האחזקה והתפעול של המרכזים הללו.

פתרונות קשורים

fire-simulation

התפשטות עשן ואש

process-control-008

בקרת תהליכים

pipes-and-valves-007

צנרת ושסתומים

liquid-cooling-009

קירור ע"י נוזלים

heat-pipe-cooling-001

"צינורות חום"

זרימה חיצונית

זרימת אוויר חוץ מערכתית

electronics-cooling-012

קירור מערכות אלקטרוניות

data-centers-012

מרכזי נתונים

גלילה למעלה Skip to content